Voordelig zonnepanelen plaatsen bij het verwijderen van asbest

Subsidieregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' 

In 2013 en 2014 kunnen agrariërs asbestdaken verwijderen tegen lagere kosten door gebruik te maken van de stimuleringsregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'. Naar verwachting kunnen agrariërs in Gelderland vanaf oktober 2013 inschrijven op de regeling. In september volgt de besluitvorming door Provinciale Staten over dit onderwerp. 

De exacte voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de regeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' worden momenteel verder uitgewerkt. Het staat vast dat agrariërs een deel van de verwijderde vierkante meters dak moeten vervangen door zonnepanelen.

Convenant

De stimuleringsregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' komt voort uit een convenant (zie Links) van de twaalf provincies (vanuit het Interprovinciaal Overleg) met het Rijk. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt voor de regeling twintig miljoen euro beschikbaar, dat verdeeld wordt over de twaalf provincies. Voor Gelderland is er ongeveer 3,2 miljoen euro; dit bedrag is alleen voor deelnemers in Gelderland beschikbaar. De regeling loopt vooruit op een mogelijk verbod op bezit van asbestdaken in 2024. Met deze regeling verwachten de provincies de sanering van asbestdaken een flinke impuls geven.


Voordelig zonnepanelen plaatsen bij het verwijderen van asbest

Sinds vorig jaar is het extra aantrekkelijk om asbestdaken te vervangen. Voor deze investering kunnen ondernemers niet alleen rekenen op belastingvoordeel. Het is ook fiscaal voordelig om meteen zonnepanelen te laten plaatsen.

Fiscaal voordelig asbest verwijderen

De overheid komt ondernemers tegemoet die hun asbestdak vervangen. Zij kunnen rekenen op belastingvoordeel via de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Extra voordeel bij keuze zonne-energie

Wordt een asbestdak vervangen, dan is het verstandig om meteen te kiezen voor zonne-energie. Want hierbij kunnen ondernemers voor de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen rekenen op de energie-investeringsaftrek (EIA) en Vamil.

Meer informatie

Informatie over het aanvragen van de belastingvoordelen leest u op de webpagina www.agentschapnl.nl Hier vindt u ook een handleiding met een toelichting op de aanvraagprocedure en een rekenvoorbeeld over het financieel voordeel voor de ondernemer. 

Gratis offerte

Wij willen u graag informeren over de mogelijkheden van zonnepanelen op uw dak , nadat we een offerte hebben uitgebracht kan er ook berekend worden wat de financiele  en eventuele belasting of subsidie mogelijkheden zijn. Het belastingvoordeel en de subsidie mogelijkheden zijn niet afhankelijk van de zonnepaneel leverancier. Wij "Holland gaat Duurzaaam"  willen graag een concurrerende aanbieding maken.